Հաղորդագրութիւն Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պատգամաւորական 12-րդ Ընդհանուր Ժողովի